लहान मुलांमध्ये आली गोवरची साथ


15/11/2022 16:44:29 PM   Sweta Mitra         19
साधारणता गोवर हा रोग कोणत्याही व्यक्तीला होऊ शकतो परंतु लहान मुलांमध्ये हा रोग पसरण्याची क्षमता भरपूर मोठ्या प्रमाणावर जास्त असते.


 गोवर रोगाची चार लक्षणे खालील प्रमाणे आहेत


 डोळे लाल होणे,


 सर्दी खोकला ताप येणे,


 स्नायू दुखणे,


 अंगाला पुरळ येणे,


 अशा प्रकारचे कोणतेही लक्षण आपल्या मुलांमध्ये आढळल्यास त्वरित त्यांना डॉक्टरांकडे नेऊन योग्य तो उपचार करा.


also read:
https://anmnewsmarathi.com/Home/GetNewsDetails?p=8015
https://anmnewsmarathi.com/Home/GetNewsDetails?p=8013
For more details visit anmnewsmarathi.com
Follow us at https://www.facebook.com/anmnewsEnglish  TAGS :              Measles came children