परीक्षा देताना विद्यार्थ्याचा मृत्यू


24/01/2023 18:00:11 PM   Sweta Mitra         0
गणित विषयाचा पेपर सोडविताना इयत्ता दहावीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना बाभळगाव येथे घडली आहे

also read:
For more details visit anmnewsmarathi.com
Follow us at https://www.facebook.com/anmnewsEnglish  TAGS :              Death student during examination